Informácie o príboroch a návod na ošetrovanie

 

Chrómniklová oceľ 18/10 sa už dlhé roky používa na výrobu kvalitných príborov, pretože tento materiál spĺňa všetky podmienky, ktoré sa kladú špeciálne na vysokú kvalitu.

Určite očakávate od kvalitného príboru, že aj po dlhodobom používaní bude opticky bezchybný, t. z. bez hrdzavých fľakov, matných miest a sfarbení.

Problém č. 1 predstavuje umývanie v umývačke !

Môže dôjsť k sfarbeniam, pričom väčšinou ide o jednoduché fľaky zapríčinené vodou, ktoré sa dajú vyleštiť handričkou. Pri odolnejších fľakoch si treba pomôcť ošetrovacím prostriedkom.

O niečo problematickejší je výskyt tzv. jemnej hrdze. Nepatrné čiastočky hrdze z hrncov a panvíc, poškodených košíkov na riad alebo z vodovodného potrubia sa pevne usádzajú hlavne na čepeliach nožov a spočiatku sú viditeľné ako hrdzavé fliačky. Taktiež tieto fľaky treba odstrániť ošetrujúcim prostriedkom z toho dôvodu, aby sa zabránilo ich ďalšiemu šíreniu.

Oveľa viac ako sfarbenia je nebezpečná jamková alebo bodová korózia: poškodenie v podobe bodky (hrdza), ktorá sa zažerie do ocele a nie je ju možné odstrániť ani umývaním a ani drhnutím. Analýzami sa zistilo, že výskyt hrdze často súvisí s vysokým obsahom chlóru v pitnej vode, jeho účinok ešte posilní soľ zo zvyškov jedál príp. z oplachovacích prostriedkov. Niekoľkonásobne narastie taktiež výška hladiny kuchynskej soli tým, že vopred naprogramovaný alebo zabudovaný zmäkčovací prostriedok vody nepracuje bezchybne alebo sa nedodržiava návod na použitie na regeneráciu zmäkčovacieho prostriedku. Tak isto pôsobia na príbor aj kyseliny z jedla (zo šalátových omáčok, horčica, marinády a tiež zvyšky ovocia).

Napriek tomu, že chrómniklová oceľ je odolná proti hrdzi a kyselinám, zostanú aj kvalitné príbory len vtedy ozdobou prestretého stola, keď budete dodržiavať nasledovné pokyny na čistenie a ošetrovanie:

 1. Všetky príbory sa musia hneď po použití očistiť. Pokiaľ neplánujete príbor okamžite umývať aj tak nenechajte použitý príbor ležať s nalepenými zvyškami jedla, ale ho aspoň krátko opláchnite horúcou vodou.
 1. Po umytí v umývačke diely dôkladne osušte, predovšetkým čepele nožov.

Dôvod: Ako bolo vyššie spomenuté, zvyšky jedla obsahujú kyseliny, ktoré pri dlhšom pôsobení a zaschnutí na chrómniklovej oceli spôsobujú špatné fľaky alebo až jamkovú koróziu.  Obzvlášť  postihnuté  sú  tým  čepele  nožov,  ktoré  sú  vždy  vyrobené z chrómovej ocele (jedno aký výrobok alebo model), z toho dôvodu aby sa čo najdlhšie zachovala ostrosť noža.

U nožov 18/10 s dutou rúčkou je rúčka noža vyrobená z chrómniklovej oclele a čepeľ z chrómovej ocele.

Dôvod: Len chrómniklová oceľ je dostatočne tvrdá, aby bolo možné opracovať čepeľ noža; legovanie chrómniklovej ocele je príliš mäkké.

Z toho dôvodu je u nožov potrebné dôkladné ošetrovanie.

 1. Najšetrnejší spôsob čistenia príborov je ešte stále ich ručné umývanie. Jednotlivé príbory sa najčastejšie po použití umyjú a osušia. Zvyšky jedla sú pomerne rýchlo odstránené a aj samotný proces umývania je krátky a nevyžaduje agresívne čistiace prostriedky.

Samozrejme, vieme tak ako aj Vy, milý zákazník, že čo si o tom myslíte: ručné umývanie v gastronómii je dnes už väčšinou nerealizovateľné.

Preto niekoľko typov pre umývanie v umývačke:

 1. Do košíkov postavte príbor vždy rúčkou smerom nadol a používané diely smerom hore. Znečistené časti sú tak lepšie dostupné vodnému prúdu.
 1. Nikdy nevkladajte príbor roztriedený do košíkov umývačky, práveže diely treba premiešať. Príbory rovnakého tvaru, ako sú lyžičky, sa ľahko poskladajú do seba, čo komplikuje ich čistenie. Prúd vody sa nemôže dobre dostať do k znečisteným miestam.
 1. Nastavenie umývačky, správne dávkovanie čistiaceho prostriedku a oplachovacieho prostriedku, ako aj výber vhodnej regeneračnej soli tvoria rozhodujúcu bázu pre profesionálne čistenie Vášho príboru. Nechajte si poradiť odborníkom! On vie ako zistiť stupeň tvrdosti a obsah železa vo vode.
 1. Zabráňte tvorbe kondenzovanej vody po procese umývania tak, že najneskôr po 10 minútach sa otvoria dvere umývačky alebo sa príbor hneď po umytí z umývačky vyberie a osuší. Ak je umývačka vybavená so vzduchovým sušením, tak to nie je potrebné.

Myslite na nasledovné: Aj kondenzované voda môže zapríčiniť tvorbu fľakov, pretože vo vodnej pare a vo vlhkej atmosfére umývačky sa ešte nachádzajú zvyšky čiastočiek ešte predsa len relatívne agresívneho čistiaceho prostriedku a usadzujú sa na časti príborov. Aj kvôli obsahu chlóru vo vode (v závislosti od regiónu) môže dôjsť k tvorbe fľakov.

 1. Umývajte príbor čo možno najskôr po použití, t.z. nezbierajte ho v umývačke riadu.
 1. Nikdy nemiešajte príbory z chrómovej ocele (nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ) alebo chrómniklovej ocele 18/10 s postriebrenými časťami príborov. Rozdielne kovy môžu v spojení s umývacím prostriedkom viesť ku vzniku chemických reakcií.
 1. Predchádzajte tomu, aby sa dotýkali príbory z chrómovej a chrómniklovej ocele, pretože rozličné materiály môže vyvolať v dôsledku chemickej reakcie tvorbu modrých fľakov, ktoré sa ťažko odstraňujú. T. z., nikdy nedávajte nože a iné chrómniklové príbory do jedného oddelenia v umývačke, pretože každá čepeľ je z chrómovej ocele.

Myslite na to, že chrómová oceľ používaná pre príbory „z nehrdzavejúcej oceľ“, sa stane nehrdzavejúcou až opracovaní jej povrchu.

Bezchybne opracovaná povrchová plocha tvorí predpoklad, že aj zostane dlho bezchybná. Pri neodbornom, t. z. hrubom opracovaní, sa poškodí a uľahčí sa  agresívnym prostriedkom dokonať ich ničivé pôsobenie.

DOLEŽITÉ:

Chrómový príbor predstavuje k chrómniklovému príboru cenovo výhodnú alternatívu. Dodržiavanie vyššie uvedených bodov je vlastne ešte dôležitejšie , pretože chrómová oceľ je ešte viac háklivá ako chrómniklová oceľ. Pri vysokom obsahu vápnika vo vode je treba uprednostniť príbor z chrómovej ocele pred príborom z chrómniklovej ocele.

Zásadné tipy pre čistenie príborov:

 • na čistenie používajte vždy hubku alebo mäkkú handričku.
 • oddeľte ušľachtilú oceľ od striebra

Ošetrenie povrchových zmien

 • pri malej tvorbe fľakov väčšinou postačí ponorenie do roztoku kyseliny citrónovej.
 • pri odolnejších fľakoch použite „čistiaci prostriedok“.
 • Ak sa mení farba (dúhové odtiene), odstráňte ich viedenskou soľou alebo prostriedkom na ošetrovanie príborov.
 • Jemnú hrdzu okamžite odstráňte!!

 

Odporúčame:

Rady ako sa starať o príbory

Pridaj komentár